Γιατί να μας επιλέξετε

Το πλεονέκτημά μας

01

Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

Η YTS έχει εξοπλίσει περισσότερα από 100 σετ ημιαυτόματου και αυτόματου εξοπλισμού πινέλου και δοκιμής, ο οποίος μπορεί να βελτιώσει δραματικά την ικανότητα παραγωγής του YTS. Ταυτόχρονα, η YTS ανέπτυξε ανεξάρτητα αυτόματες μηχανές κατασκευής φερρουλ και άλλες εφαρμογές σύμφωνα με τα δικά της χαρακτηριστικά παραγωγής. Ο αποκλειστικός εξοπλισμός αυτόματης παραγωγής είναι διαφορετικός από άλλους στον κλάδο. Επιπλέον, μπορούμε να έχουμε περισσότερο έλεγχο στον χρόνο παράδοσης των προϊόντων μας (ETD & ETA). Τώρα η YTS έχει παραγωγικότητα 50 εκατομμυρίων βούρτσες, 30 εκατομμύρια κυλίνδρων και περισσότερους από 3000 τόνους υλικών τριχών.

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΣ

Η YTS έχει περισσότερους από 150 συνεργάτες κατασκευής και όλοι έχουμε πραγματοποιήσει ημι-αυτόματες και πλήρως αυτόματες γραμμές παραγωγής. Ο σχεδιασμός των σταθμών εργασίας είναι απλοποιημένος και λογικός. Ο εξοπλισμός παραγωγής είναι απλός και έξυπνος, κάτι που είναι εύκολο να λειτουργούν οι εργαζόμενοι. Όλοι οι διαδικτυακοί υπάλληλοι έχουν επαγγελματική κατάρτιση και ακολουθούν αυστηρά τη διαδικασία και τα πρότυπα ποιότητας. Το σύστημα ελέγχου ποιότητας του YTS είναι σε όλη τη διαδικασία, από υλικό ram έως φινίρισμα προϊόντος. Εφαρμόζουμε επιθεώρηση δειγματοληψίας 20% και 100% πλήρη επιθεώρηση μετά την ολοκλήρωση όλων των προϊόντων.

02

03

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣ

Το εργαστήριό μας χρησιμοποιείται για τη δοκιμή των πινέλων μας και την εύρεση τρόπων βελτίωσής του. Κάνουμε πολλές αναλυτικές δοκιμές πριν πουλήσουμε τις βούρτσες μας στην αγορά, τα νέα προϊόντα μας αναπτύσσονται επίσης σε αυτό το εργαστήριο.